Hotline: 094.333.9089

Thông điệp với khách hàng

Hoạt động thường kỳ

SaveMart.vn liên tục tổ chức chương trình Hội chợ đồ cũ và chung tay làm từ thiện vào các thứ 7 cuối của tháng nhằm gia tăng cơ hội giao thương. Mang lại hiệu quả kinh tế, Huy động đồ cũ làm từ thiện, Xây dựng ý thức văn hóa sử dụng, tận dụng đồ cũ – Bảo vệ môi trường.

SaveMart.vn cùng Bạn làm từ thiện.

Bạn có lòng hảo tâm? Bạn muốn chia sẻ những món đồ bạn không sử dụng cho những người đang khó khăn? Bạn không có thời gian? Hãy gọi SaveMart.vn 24/24, rất nhanh, đồ của Bạn sẽ đến được tay của những người khó khăn với thông tin công khai minh bạch.

Facebook fanpage

Quảng cáo nhà thờ họ

Chuyên thiết kế và thi công nhà thờ họ

vd3

DMCA.com

Phạm Duy